Miljøpolitik

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

DECOPLANT støtter op om FN verdensmål for bæredygtig udvikling. På miljøområdet arbejder vi med mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål 15: Liv på land. Som plantevirksomhed har vi et ansvar for, hvor vores planter kommer fra, og hvordan vi håndterer klodens ressourcer.

Desuden arbejder vi med verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

    

Miljøvenlig produktion af planter

DECOPLANT arbejder henimod, at alle vores hovedleverandører og mindst 90% af alle de planter, som vi køber, er MPS eller Global Gap certificerede.

Vi anvender så vidt muligt kun biologiske bekæmpelsesmidler og midler uden farlig kemi til pasning af planter.

Hos DECOPLANT genbruger vi planter, giver dem nyt liv, og sælger dem som second hand-planter i vores butik og i webshoppen.

Bæredygtig genanvendelse af affald

DECOPLANT genanvender så meget affald og emballage som muligt. DECOPLANT har således udviklet programmet Alt affald Sorteres, hvor vi sikrer, at jord, planter, leca, småsten, plast, beton, brokker og jernskrot genanvendes. DECOPLANT sorterer selv sit affald og sikrer, at intet, som kan genanvendes, ender forkerte steder.

I plantebranchen er der meget plastaffald. Derfor har DECOPLANT udviklet programmet Al plast til Genanvendelse for bæredygtig genanvendelse af alt vores plastaffald. DECOPLANT arbejder på at genanvende dele af plasten til nye inderpotter til krukker for at undgå, at de tætnes med usunde materialer.

Som ekstra service til vores kunder og for at sikre god genanvendelse, tager DECOPLANT sit affald med sig til tilbage i stedet for at overlade det til kunden.

Vi tager brugte krukker, som ellers skulle smides ud, med hjem fra vores kunder og genanvender dem i vores butik som second hand. Det gælder også krukker, vi ikke selv har fremstillet.

Omtanke for klimaet

Hos DECOPLANT bestræber vi os på at begrænse vores CO2-udledning. Vi har således begrænset vores køreradius til løbende plantepleje og indgår i stedet samarbejder med dygtige kollegaer, som ligger geografisk tættere på kunderne.

Vi sørger for at fylde vores vogne, når vi køber planter. Intet plads går til spilde.

Når vores biler skal skiftes ud, erstatter vi dem med el-biler.

DECOPLANTs hjemmeside er CO2-neutral. Der bliver plantet træer, som kompenserer for hjemmesidens CO2-udledning.

Samarbejder

Hos DECOPLANT mener vi, at samarbejde er en vej frem mod en mere bæredygtig verden. Vi samarbejder derfor med dygtige kollegaer om løbende plantepasning hos vores kunder i andre dele af landet.

DECOPLANT samarbejder løbende med specialister om optimal genanvendelse af vores affald og plast. Sammen søger vi nye veje til endnu bedre genanvendelse.