Vores affaldssortering giver gevinst på CO2 regnskabet

Hård plast
Vi sender årligt ca. 700 kg hård plastik til genanvendelse, hvor de bliver støbt til nye potter.
Planter, jord og leca
Planteaffald bliver omdannet til ny muld og brugt til park og anlæg. Herved opnås en årlig CO2 besparelse på omtrent 31 tons!

Hos DECOPLANT sorterer vi alt affald og genanvender alle typer plast, så det kan få nyt liv

Vi har opnået en vurderet besparelse på 42,2 tons CO2 årligt

Plastfolie
2100 kg plastfolieposer fra emballage mm. sendes til genanvendelse i 2020.
Småt brændbart
Vi har nedbragt mængden med 72% på to år!
Plastbakker
Vi maskinpresser dem, så der kan være mange flere i lastbilen. De bliver støbt til nye bakker, da de ikke kan genbruges direkte.

Alle medarbejdere yder en stor indsats for at opnå vores mål