Ny forskning dokumenterer: Plantevægge forbedrer indeklimaet og renser luften

Danske forskere har tidligere dokumenteret, at grønne planter i sig selv har en gavnlig effekt på indeklima. Blandt andet ved man med sikkerhed, at planter forbedrer indeklimaet ved at omsætte CO2 til ilt.

Et nyt forskningsstudie fra Syddansk Universitet undersøger som noget nyt plantevægges effekt og resultatet er positivt.


De danske forskningsresultater om plantevægges fordele på arbejdspladsen:

 • Plantevægge er meget effektive til at sænke koncentrationen af flygtige organiske forbindelser (også kaldet VOC’er) som kulilte og svovldioxid, som stammer fra bygningen, møbler og trafik. I gennemsnit faldt indholdet af disse stoffer med mellem 42% og 62% i rum med plantevæg.

 • Plantevægge bidrager til at hæve den relative fugtighed i lokalet med 36%. En luftfugtighed på mellem 40 - 60 % er med til at styrke medarbejdertrivslen.
  Her er virkelig en gevinst at hente, for mange kontorer og virksomheder er udfordret af en lav luftfugtighed. I et lokale med lav luftfugtighed oplever medarbejderne, at deres slimhinder i øjne og næse bliver tørre og de vil ofte føle sig uoplagte og trætte.

 • Plantevægge er med til at regulere den maksimale temperatur i et lokale. SDU-studiet viste, at plantevægge reducerede den maksimale temperatur med 2°C. Dermed er det rarere at arbejde i et lokale med plantevæg på en varm sommerdag.

Forskningen fra SDU understreger den tilbagemelding, vi i flere år har fået fra de kunder, der har købt plantevægge hos DECOPLANT:

 • En plantevæg styrker arbejdsglæde og medarbejdertrivsel
 • Plantevægge forbedrer akustikken på kontoret
 • En plantevæg renser luften på arbejdspladsen og forbedrer luftfugtigheden
 • En plantevæg forbedrer den fysiske og psykiske velvære
 • Plantevæggen fremmer koncentrationen hos medarbejderne og kan reducere stress og hovedpine.
 • Gode resultater fra nyt dansk studie i plantevægges effekt på indeklimaet

 • De flygtige organiske stoffer i luften daler markant med en plantevæg i rummet

 • Højere luftfugtighed styrker arbejdstrivslen

 • Plantevægge kan regulerer af den maksimale temperatur

5 spørgsmål til professoren

Lektor ved Syddansk Universitet, Diane Bastien, har forsket i plantevægges effekt på indeklima. Forskeren svarer her på 5 spørgsmål fra DECOPLANT om plantevægge og indeklima:

Hvad er hovedresultatet i din forskning i plantevægge?
Vi har målt, at plantevægge er meget effektive til at sænke koncentrationen af flygtige organiske forbindelser fra rum, hvor vi færdes.
Flygtige organiske forbindelser (også kaldet VOC’er) dækker blandt andet over kulilte og svovldioxid, som stammer fra bygningen, møbler og trafik. I gennemsnit dalede indholdet af disse stoffer med mellem 42 og 62 procent i rum med plantevæg.

Har det betydning, hvor stor plantevæggen er, hvis man ønsker bedre indeklima?
Ja, der er en direkte sammenhæng. Jo flere planter, jo større effekt har plantevæggen på indeklimaet. Den plantevæg, vi brugte i studiet, målte 3,2 m2 og bestod af 84 planter.

Hvordan vil medarbejdere opleve, at de arbejder i et rum med plantevægge?
Plantevægge har positiv effekt på produktivitet og humør. Tidligere studier har vist, at planter kan medvirke til at sænke sygefraværet på arbejdspladsen og give medarbejderne højere livskvalitet.

Hvilke planter er bedst til plantevægge?
Alle planter har målbar effekt på reduktion af de flygtige organiske stoffer på arbejdspladsen. Enkelte plantearter har særlig effekt, for eksempel fredslilje og guldranke.

I hvilke rum har plantevægge særlig gavnlig effekt på indeklima?
Vi har målt, at plantevægge fjerner de skadelige stoffer særligt effektivt i lokaler uden ventilation eller med dårlig ventilation, fordi luften er mere koncentreret der. Men jeg vurderer, at plantevægge har en effekt på indeklimaet i alle rum.

Forskningen fra SDU understreger den tilbagemelding, vi i flere år har fået fra de kunder, der har købt plantevægge hos DECOPLANT: - En plantevæg styrker arbejdsglæde og medarbejdertrivsel - Plantevægge forbedrer akustikken på kontoret - En plantevæg renser luften på arbejdspladsen og forbedrer luftfugtigheden - En plantevæg forbedrer den fysiske og psykiske velvære - Plantevæggen fremmer koncentrationen hos medarbejderne og kan reducere stress og hovedpine

Fordelene er mange. En plantevæg...

...styrker arbejdsglæde og trivsel!
...forbedrer akustikken på kontoret!
...renser luften og forbedrer luftfugtigheden
...fremmer fokus og kan reducere stress og hovedpine